Opiekujesz się pacjentami cierpiącymi na eozynofilowe zapalenie błony śluzowej żołądka ze współistniejącym lub bez współistniejącego eozynofilowego zapalenia dwunastnicy?

Porozmawiaj ze swoimi pacjentami na temat badania Engage

Z powodu ograniczonych opcji leczenia i rosnącej liczby przypadków eozynofilowego zapalenia błony śluzowej żołądka (EoG) ze współistniejącym lub bez współistniejącego eozynofilowego zapalenia dwunastnicy (EoD), badanie kliniczne Engage jest obecnie przeprowadzane w celu zbadania potencjalnych metod leczenia. Potraktuj badanie Engage jako szansę na sprawdzenie, czy badany produkt może pomóc Twoim pacjentom cierpiącym na EoG.

Badanie Engage to badanie kliniczne fazy 2/3 dla osób dorosłych i nastolatków cierpiących na EoG. Badanie składa się z okresu badania przesiewowego (do 6 tygodni), 24-tygodniowego okresu leczenia kontrolowanego placebo i przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby (część A i część B), 28-tygodniowego wydłużonego okresu aktywnego leczenia (część C) i 12-tygodniowego okresu obserwacji kontrolnej.

To badanie ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności badanego leku. Lek jest nazywany „badanym”, ponieważ nie został jeszcze zatwierdzony pod kątem leczenia EoG.

Badany lek jest podawany w postaci podskórnego zastrzyku. Uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie samodzielnego wykonywania zastrzyku.
Badany lek, oceny i zabiegi zostaną zapewnione pacjentom bezpłatnie.

Jak możesz pomóc?

Na całym świecie trwa rekrutacja osób dorosłych i nastolatków do badania Engage. Sukces badania Engage zależy od skierowania potencjalnych uczestników badania przez lekarzy. Twoi pacjenci mogą kwalifikować się do udziału w badaniu, jeśli:
Mają co najmniej 12 lat*

Zdiagnozowano u nich EoG poprzez biopsję endoskopową

Występowały u Ciebie co najmniej 2 epizody EoG w każdym tygodniu na 8 tygodni przed dołączeniem do badania (ból żołądka, skurcz żołądka, mdłości, wzdęcia, uczucie szybkiego nasycenia pokarmem, utrata apetytu, wymioty, biegunka)

Uwaga: obowiązują inne kryteria włączenia/wyłączenia zdefiniowane w protokole.  

Zespół badawczy sprawdzi pełną historię medyczną pacjenta, aby zobaczyć, czy spełnia on wszystkie kryteria włączenia. Różnorodność w zakresie badań klinicznych ma kluczowe znaczenie dla opracowywania lepszych leków — konieczne jest upewnienie się, że pacjenci są odpowiednio reprezentowani.


Jeśli opiekujesz się kwalifikującymi się i zainteresowanymi pacjentami, przedstaw im dostępne opcje oraz omów z nimi badanie kliniczne Engage. Możesz również skontaktować się z najbliższym ośrodkiem badawczym w celu skierowania do niego pacjentów.


* Wymagania dotyczące wieku mogą się różnić w poszczególnych ośrodkach badawczych. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących wieku umożliwiającego udział w badaniu obowiązujących w określonych ośrodkach możesz uzyskać za pomocą narzędzia do wyszukiwania ośrodków na naszej stronie internetowej, które pozwoli Ci znaleźć ośrodek w wyznaczonej okolicy.

Znajdź ośrodek badawczy w pobliżu
Znajdź ośrodek badawczy w pobliżu! 
Pamiętaj, że zdrowie i bezpieczeństwo Twojego pacjenta są naszym priorytetem. Mamy nadzieję, że doceniasz wpływ tych badań i rozważysz skierowanie do nich potencjalnych kandydatów. Dzięki Twojej pomocy możemy poczynić postępy w leczeniu pacjentów z EoG.
pl_PLPolish

Informacje na temat tego ośrodka są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia.

Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?

Skip to content